Extensief groendak

In het segment van de groendaken bestaan er verschillende types waarin EGD nv u optimaal kan adviseren. Een extensief groendak bestaat voor het merendeel uit lava substraat en bevat maar weinig organisch materiaal. De begroeiing hiervan wordt met een sedummengsel dan ook voornamelijk beperkt tot vetplanten en kruiden.

Dit type groendak zorgt voor een geringe belasting van het dak waardoor er meestal geen aangepaste of verstevigde dakconstructie voorzien moet worden. Omdat er geen grote wortelgroei van planten is, kan het onderdak uit eender welk dakdichtingsmateriaal bestaan.  

Wanneer het dak niet frequent betreed wordt, of moeilijk toegankelijk is, is een extensief groendak een perfect alternatief voor uw plat dak.

Enkele referenties